om oss

 

ekonomiservice i danderyd

 

 

 

Hög kvalitet och effektiva lösningar

 

Vi är ett företag som erbjuder en hög kvalitet förenat med effektiva och kundanpassade lösningar. Vi strävar efter att integrera modern teknik för att förenkla arbetet för våra kunder. Som kund kan du få en papperslös redovisning som därmed öppnar för full mobilitet.

 

Dagens moderna teknik kan göra ekonomiarbetet mer miljömässigt genom att vi minskar förbrukningen av papper samt minskar mängden post och brev. Detta ser vi som ett av många sätt att förbättra vår gemensamma miljö.

Vi följer Reko (svensk standard för redovisningstjänster). Vi är ansvarsförsäkrade.

Vi är medlemmar i SFF (Sveriges finansanalytikers förening) och CFA Institute (www.cfainstitute.org).

 

Vi finns i Danderyd.

 

 

ekonomiservice i danderyd, info@ekodryd.se, www.ekodryd.se, 070-577 25 00

 

bokföring, bokslut, redovisning, skattedeklarationer etc